Auto škola Lav Sombor

Sve što treba da znate o obukama (teorijski i praktični deo), ispitima, polaganju...

1. UPIS U AUTO ŠKOLU

Upis se može obaviti radnim danom od 09:00 do 16:00 i subotom od 09:00 do 12:00 sati, u prostorijama auto škole na adresi JNA 30, ( 300 metara od autobuske stanice, u zgradi „Anđela“).

Upis je takođe moguće obaviti popunjavanjem prijave (dugme „Prijavite se“). Naši administratori će Vam se javiti u najkraćem roku.
Popunjavanjem prijave izvršili ste prvi korak - upis u auto školu.


2. TEORIJSKA OBUKA

Svakog radnog dana imamo dva termina teorijske nastave, prepodnevni i popodnevni. Termine nastave maksimalno usklađujemo sa vašim slobodnim vremenom. Teorijska obuka traje 40 časova. Kandidat dnevno može slušati maksimalno 3 časa nastave. Nastava se održava u savremeno opremljenoj učionici i udobnim prostorijama auto škole. Prisustvo časovima je obavezno. Optimalno vreme za završetak nastave je dvadeset radnih dana.

- Lična karta je obavezna!
- Kandidat mora imati punih 16 godina.


3. TEORIJSKI ISPIT

Nakon završetka teorijske obuke, kada savlada gradivo i pripremi se, kandidat pristupa polaganju teorijskog ispita. Ispit se polaže na računarima, pred ispitnom komisijom u učionici auto škole. Položen teorijski ispit važi 18 meseci i u tom roku se mora završiti praktična obuka i položiti kompletan vozački ispit.


4. LEKARSKO UVERENJE

Sledeći korak je dobijanje lekarskog uverenja. Lekarsko uverenje je neophodan uslov za početak praktične obuke u auto školi. Lekarski pregled se radi se u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi- Domu zdravlja. Važnost lekarskog uverenja je godinu dana za obuku i praktični ispit, a 6 meseci za izradu vozačke dozvole.

Cena lekarskog uverenja za B kategoriju (u zavisnosti od ustanove), iznosi oko 2.650,00 dinara.

Auto skola ne sme započeti obuku bez važećeg lekarskog uverenja!


5. PRAKTIČNA OBUKA

Praktična obuka se izvodi po Planu i programu praktične obuke, u svim uslovima saobraćaja. Započinjemo je sa svakim na poligonu, u bezbednim uslovima, ali vozimo i u uslovima slabog pa jakog intenziteta saobraćaja, van naselja i u noćnim uslovima.

Vreme časova vožnje prilagođavamo vama. Časovi se mogu zakazivati od 7h – 21h. Maksimalno se može voziti dva časa dnevno. Optimalno vreme za završetak obuke je oko trideset radnih dana.

Kandidat moze početi obuku sa navršenih 16 godina.

Lična karta je obavezna na svakom času praktične obuke.


6. POLAGANJE ISPITA IZ PRVE POMOĆI

Auto škola ne sme prijaviti kandidata na praktični ispit bez položenog ispita iz prve pomoći. Sastoji se od obuke u trajanju od 8 časova i polaganja ispita iz prve pomoći uz prisustvo ovlašćenog lica. Nakon položenog ispita dobija se potvrda koja je neophodna za prijavu praktičnog ispita i za izradu vozačke dozvole.

Lična karta je obavezna!


7. POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA

Auto škola je usaglasila sa Ministarstvom unutrašnjih poslova 15 ispitnih zadataka. Slučajnim izborom računar bira jedan od 15 ispitnih zadataka. Nakon upoznavanja sa relacijom kojom će se kretati, ispit počinje, sastoji se iz poligonskog dela i vožnje u saobraćaju ispitnom trasom. Trajanje ispita je oko 45 minuta.

Starosni uslov za praktični ispit je punih 17 godina.


8. IZRADA PROBNE VOZAČKE DOZVOLE

Sve što treba da znate o probnoj vozačkoj dozvoli!

Probna dozvola se izdaje onima koji prvi put polože A1, A2, A, B1 i B kategoriju.
- Traje 2 godine ako se izvadi sa 19 godina, a ako se izvadi ranije, traje dok lice ne napuni 21 godinu (izuzeci važe za učenike srednjih saobraćajnih škola).
- Probna dozvola se dobija samo jednom u životu npr. ako ste imali probnu vozačku dozvolu B kategorije pa nakon njenog isteka položite za A1, dobijate pravu a ne probnu vozačku dozvolu za A1 kategoriju.
- Postoje ograničenja brzine jasno definisana: za auto-put (110km/h), moto-put (90km/h), na ostalim putevima (90% od dozvoljene)
- Što se tiče upotrebe alkohola, važi pravilo nulte tolerancije.
- Zabranjeno je upravljanje vozilom od 23 časa do 6 časova.
- Nije dozvoljeno korišćenje telefona tokom vožnje. Ne dolaze u obzir ni hands-free uređaji.
- Zabranjeno je upravljanje vozilom snage preko 80kW, osim pod nadzorom člana porodice koji ima vozačku dozvolu B kategorije duže od 5 godina.
- Dok ne navrši 18 godina, vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije ne sme da upravlja vozilom bez nadzora lica koje ima važeću dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje 5 godina.
- Dozvoljeno je prevoziti najviše 3 lica, uključujući lice koje vrši nadzor.
- Obavezno označavanje vozila oznakom „П“.

 

 
NAJVEĆI BROJ KANDIDATA SE UPISAO U NAŠU AUTO ŠKOLU PUTEM PREPORUKE,
TO JE DOKAZ KVALITETA I POVERENJA U NAŠU AUTO ŠKOLU


Anketiranjem kandidata saznali smo da je odlična prolaznost na ispitima zaslužna za veliko zadovoljstvo kandidata.
ODLIČNA PROLAZNOST NA ISPITIMA u brojkama izgleda ovako:
Prolaznost na teorijskom ispitu iz prvog pokušaja

Prolaznost na praktičnom ispitu iz prvog pokušaja

Pogledajte šta naši polaznici misle i kažu o nama...